top of page
Conversation with historician.jpg

Conversation between economists and a historian

or History for Economists and Regression Monkeys

Kế tiếp thành công cua chuỗi workshop năm 2019, #CASED khởi động chuỗi workshop của năm 2020, bằng một workshop mang tên Cuộc trò chuyện giữa các nhà kinh tế với nhà sử học (Hay còn gọi là History for Economists and Regression Monkeys aka Statisticians/Mathematicians)

Format của chương trình, sẽ mang tính trò chuyên, nên nội dung vừa đa dạng vừa chuyên sâu, và gợi mở. Đi từ lịch sử dân tộc (hình thành và phát triển), kinh tế quốc gia, đến kinh tế học nhà chùa (economics for pagodas) đến những vấn đề đương đại. Tham dự sẽ có giáo sư kinh tế học nổi tiếng, GS Lê Văn Cường.

Thời gian: 14:30PM ngày 11/2/2020
Diễn giả: Nguyên Tô Lan
Địa điểm: Như cũ - #DEPOCEN - 1B, Ngõ Lỹ Thường Kiệt, Phố Lý Thường Kiệt (aka số nhà 65), Hà Nội

Workshop là hoạt động đặc biệt dành cho nội bộ, tuy nhiên cũng có mở rộng cho các giảng viên, nghiên cứu viên, thực sự có quan tâm.

Lệ phí: 500.000đ (chỉ dành cho những người thực sự quan tâm và để giao lưu và uống rượu vang với diễn giả xinh đẹp và chủ nhà)

Conversation with a Historian: Welcome
bottom of page