top of page
_B3_5246.JPG

Social Capital, Innovation and Firm Performance in Transition Economies: Evidence from SMEs in Vietnam

#Social_Capital, #innovation and Firm Performance in Transition Economies: Evidence from SMEs in Vietnam

Vốn xã hội, có vai trò như thế nào tới hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, tới hoạt động của doanh nghiệp, sẽ là những nội dung được siêu hotboy Doan Hung, một #DEPOCENOR hiện đang làm PhD ở nước Italia xinh đẹp trình bầy.

Thời gian: 17:00PM ngày 27/12/2019
Diễn giả: Doan Quang Hung
Địa điểm: DEPOCEN - 12 Tràng Thi, Hà Nội

Do #econ_workshop diễn ra vào một ngày cuối năm và cũng để #celebrate chuỗi sự kiện các workshop của #CASED trong năm 2019, nên #wines_will_be_served.

Workshop là hoạt động nội bộ, chia sẻ về nội dũng cũng như kỹ thuật nghiên cứu. Đồng thời cũng thảo luận về những vướng mắc trong việc triển khai nghiên cứu. Tuy nhiên cũng có mở rộng cho các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên có quan tâm.

Learn More
​Social Capital, Innovation and Firm Performance: Welcome
bottom of page