top of page

Conference on "Development and Applied Economics 2020"

Viện Nghiên cứu Phát triển và Kinh tế Ứng dụng (IDAE) - Đại học Hoa Sen, kính mời Quý Thầy/Cô tham dự và tham gia gửi bài nghiên cứu cho hội thảo khoa học "Development and Applied Economics 2020".


Hội thảo có mục đích giao lưu học thuật giữa các nhà nghiên cứu và hướng đến kết nối nghiên cứu. Thông tin chi tiết trong thư mời được gửi kèm theo (Call for papers).

CONFERENCE ON DEVELOPMENT AND APPLIED ECONOMICS 2020

 • Chủ đề hội thảo: "Trade, business, and development towards sustainability in  Vietnam"

 • Thời gian: 13h00 - 17h30, ngày 10/12/2020

 • Địa điểm:  08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

 • Đơn vị tổ chức: (1) Institute of Development and Applied Economics, HSU-NHG (IDAE), (2) International Society of Vietnam Economists (ISVE), (3) Center for Advanced Studies in Economics and Data Science (CASED)

 • Diễn giả chính: GS. Lê Văn Cường (CNRS - National Centre for Scientific Research, Pháp); GS. Trần Nam Bình (Đại học New South Wales, Úc).

 • Hình thức: Tiếng Anh, online/onsite

Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón quý Thầy/Cô và các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong dịp gặp gỡ hội thảo DAE2020 tại Đại học Hoa Sen.

Tải mẫu:

>>HSU-IDAE-DAE2020-Fulltext_template HSU

>>Call for Paper HSU-IDAE-DAE 2020


...............


Dear Colleagues and Researchers:

We would like to warmly invite you to attend or submit research manuscripts to the Conference on "Development and Applied Economics 2020". The goal of this conference is to provide an outstanding forum for researchers and experts to meet and exchange valuable studies and to build up a network for research collaboration. The Call for papers is attached for more detailed information.

CONFERENCE ON DEVELOPMENT AND APPLIED ECONOMICS 2020
Conference theme:"Trade, business, and development towards sustainability in  Vietnam"

 • Time: 13:00pm - 17:30pm,  10 December 2020

 • Venue: 08 Nguyen Van Trang, Ben Thanh Wd., Dist. 1, HCMC

 • Organizers: (1) Institute of Development and Applied Economics (IDAE), HSU-NHG, (2) International Society of Vietnam Economists (ISVE), (3) Center for Advanced Studies in Economics and Data Science (CASED)

 • Keynote speakers: Prof. Cuong Le-Van (CNRS - National Centre for Scientific Research,  France); Prof. Binh Tran-Nam (New South Wales University, Australia).

 • Mode of presentation: in English, online/onsite

It is our great honor to welcome researchers at the Conference DAE2020, Hoa Sen University! 

​Links to downloard:

>>HSU-IDAE-DAE2020-Fulltext_template HSU

>>Call for Paper HSU-IDAE-DAE 2020

image001.jpg
Conference on "Development and Applied Economics 2020": Text
bottom of page