top of page
descriptive-and-inferential-statistics.jpeg

Statistics and Econometrics with R

Thống kê Kinh tế lượng với R

2022 Thong ke KTL voi R: Welcome

About This Course

Khoá Thống kê Kinh tế lượng với R giới thiệu một số chủ đề, công cụ trong thống kê ứng dụng và kinh tế lượng, với các bài tập và thực hành sử dụng ngôn ngữ R. Lý thuyết và thực hành được thiết kế kết hợp trong khóa học nhằm tạo trực quan cho người học, giúp người học kết nối những lý thuyết đã biết (hoặc sẽ biết) vào công việc phân tích và nghiên cứu thực tế.
Người đọc nên có kiến thức nhập môn về thống kê và kinh tế lượng. Đồng thời, người học nên biết trước các lệnh cơ bản trong R trước khi bắt đầu khóa học, bao gồm cách khởi động, tạo vector, gán biến, các phép đại số, tạo vòng lặp cơ bản, tạo function cơ bản.

2022 Thong ke KTL voi R: Who We Are

Student Benefits

Lợi ích của khoá học 

descriptive-and-inferential-statistics.j

Ôn tập và giới thiệu các dạng dữ liệu, thống kê kinh tế lượng trong R

photo-1517694712202-14dd9538aa97.jpeg

Trang bị các kĩ năng phân tích dữ liệu dựa trên các mô hình kinh tế lượng sử dụng R

photo-1552664730-d307ca884978.jpeg

Thực hành phân tích dữ liệu, thống kê ứng dụng cùng với giảng viên

2022 Thong ke KTL voi R: What We Do

Prerequisites

Đối tượng học viên

kv_01.jpg

Sinh viên, giảng viên các ngành kinh tế, tài chính, y tế và khoa học xã hội

Business Team Research

Cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu viên các ngành kinh tế, y tế, khoa học xã hội

Why-Python-is-Essential-for-Data-Analysi

Người có nhu cầu sử dụng R trong phân tích dữ liệu, ứng dụng R và các mô hình thống kê, kinh tế lượng trong nghiên cứu

2022 Thong ke KTL voi R: What We Do

Statistics and Econometrics with R 2022

Giảng viên: Anh Phan Huy Hoàng, hiện đang là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Kinh tế tại Toulouse School of Economics, Pháp

Ngôn ngữ giảng dạy: giảng dạy và thảo luận bằng tiếng Việt

Đối tượng học viên: từ Intermediate

Người học nên có kiến thức nhập môn về thống kê và kinh tế lượng. Đồng thời, người học nên biết trước các lệnh cơ bản trong R trước khi bắt đầu khóa học, bao gồm cách khởi động, tạo vector, gán biến, các phép đại số, tạo vòng lặp cơ bản, tạo function cơ bản.

Nội dung khóa họchttps://bit.ly/StatsEconwithR2022

Thời gian học: Khóa học bao gồm 6 buổi học

  • 4/9/2022 (Chủ nhật): 14h00 – 16h30

  • 6/9/2022 (Thứ ba): 18h30 – 21h00

  • 8/9/2022 (Thứ năm): 18h30 – 21h00

  • 10/9/2022 (Thứ bảy): 14h00 – 16h30

  • 13/9/2022 (Thứ ba): 18h30 – 21h00

  • 15/9/2022 (Thứ năm): 18h30 – 21h00

Địa điểm học: Online kết hợp trực tiếp tại Hà Nội

Học phí: 2.800.000 VND.

Ưu đãi học phí: 

- Giảm 5% học phí cho các bạn đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày 23/8/2022
- Giảm 5% học phí cho học viên được học viên cũ giới thiệu
- Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 3 người trở lên
- Giảm 10% học phí cho nhóm đăng ký từ 3 người trở lên và hoàn thành học phí trước ngày 23/8/2022

2022 Thong ke KTL voi R: Text
2022 Thong ke KTL voi R: Text

Ask us anything!

Thanks for submitting!

2022 Thong ke KTL voi R: Contact
bottom of page