top of page

Letter of Recommendation

Khóa Dự bị Thạc sĩ - Tiến sĩ khối ngành Kinh tế

Một trong những lợi ích của khóa 𝑷𝒓𝒆-𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓 & 𝑷𝒉𝑫 tại CASED dành cho các bạn học viên là thư giới thiệu được ký chung bởi 3 Giáo sư trong Hội đồng khoa học của Trung tâm là: GS. Lê Văn Cường (Paris School of Economics), GS. Trần Nam Bình (University of New South Wales) và GS Phạm Hoàng Văn (University of Baylor).

Để có được thư giới thiệu của 3 Giáo sư, các bạn học viên sẽ phải tham gia kì thi cuối khóa gồm 4 môn: Optimization, Advanced Microeonomics, Advanced Macroeconomics và Econometrics. Ngoài ra, kết quả thi trung bình cộng 4 môn cần đạt 13/20 điểm trở lên, không môn nào dưới 10/20 điểm và môn Toán đạt trên 13/20 điểm.

Giáo sư Lê Văn Cường

GS. Lê Văn Cường hiện là Giáo sư danh dự (Professor Emeritus) tại Trường Kinh tế Paris (Paris School of Economics), Giám đốc nghiên cứu danh dự của Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp (CNRS).

Giáo sư đã giữ nhiều vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc Khoa học, phụ trách Kinh tế học và Ngôn ngữ học của Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp (CNRS).

Tới nay, Giáo sư đã công bố 100 công trình khoa học thuộc 3 lĩnh vực: Kinh tế toán, mô hình tăng trưởng tối ưu và mô phỏng kinh tế vĩ mô.

1.png

Giáo sư Trần Nam Bình

GS. Trần Nam Bình hiện đang công tác tại Đại học New South Wales. Giáo sư từng tham gia tư vấn cho các tổ chức như AusAID, the Australian taxation office, Australian Vice Chancellors’ Committee, Board of Taxation, DFID, Inland Revenue of New Zealand, NSW Taxpayers Association, UNDP Vietnam và World Bank Vietnam.

Giao sư được công nhận là học giả hàng đầu trong lĩnh vực thuế, Giáo sư đã được trao tặng giải thưởng Australasian Tax Teachers Association’s Graham Hill Medal vào năm 2015 cho những cống hiến của mình cho việc giáo dục về thuế và luật thuế.

Tới nay Giáo sư đã công bố 9 cuốn sách, 44 chương sách và 65 bài báo khoa học trên các tạp trí khoa học hàng đầu trên thế giới thuộc các lĩnh vực: tax policy, tax administration, international trade and development economics. Giáo sư cũng giữ vị trí editor tại các tạp trí khoa học như eJournal of Tax Research,…

Xem thêm thông tin về GS. Trần Nam Bình tại:
https://www.unsw.edu.au/staff/binh-tran-nam

2.png

Giáo sư Phạm Hoàng Văn

GS. Phạm Hoàng Văn hiện đang công tác tại Trường Kinh doanh Hankamer, Đại học Baylor, Hoa Kỳ.
Các công trình nghiên cứu của Giáo sư đã được công bố trên các tạp trí khoa học hàng đầu về kinh tế và luật như the American Economic Review, Journal of Development Economics, Journal of Economics and Management Strategy, World Development, World Economy, New York University Law Review; nghiên cứu của Giáo sư đã được trích dẫn 2000 lần.

Lĩnh vực nghiên cứu: Economic Development, International Trade, Health, Labor, Immigration, Corruption, Debt, Services Trade, Retail and Trade, Technology, Artificial Intelligence, Machine Learning, Spatial Data, Applied Theory, Applied Microeconomics

Giáo sư đã được nhận nhiều giải thưởng như: Mayo McBride Global Scholar, McBride Center for International Business (2012); Fulbright Scholar, Fulbright Program, US State Department (2010); Hankamer Outstanding Young Researcher Award, Hankamer School of Business (2010)

Xem thêm thông tin về GS. Phạm Hoàng Văn tại: https://sites.baylor.edu/van_pham/

3.png
News: News
bottom of page